Mobil ny 3

Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy för Lagadals Gård

Din integritet är viktig för oss på Lagadals Gård. Därför väljer vi att vara helt transparenta med vilka personuppgifter vi hanterar och varför.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas av oss som driver Lagadals Gård. Dom uppgifter som vi samlar in är information som är nödvändig för bokning och uthyrning så som e-post, telefon och våran webb. Vi är måna om att alla personuppgifter som finns hos oss tas om hand på rätt sätt dvs uppgifterna lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Vi lämnar inte ut några uppgifter till tredje part.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Lagadals Gård drivs av Lena och Sverker som bor och verkar på Lagadals Gård invid Lagan utanför Laholm. För att kunna boka och hyra våra stugor behöver vi samla in följande information.

 • för- och efternamn
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • uppgifter som den registrerade självmant och frivilligt uppger

Varifrån får vi uppgifterna?

Personuppgifterna har inhämtats från dig själv, Informationen kan vi få via brev eller elektroniskt.

Bokningsformulär

De uppgifter som du uppger i kontaktformuläret lagras enbart i vår databas för att vi ska kunna administrera din förfrågan.
Lagadals Gård garanterar att dina uppgifter inte kommer att vidarebefordras till tredje part.
Genom att skicka förfrågan via kontaktformulär till oss så ger du ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter enligt nedan:
Din förfrågan läggs upp i en mapp som bara behöriga personer har tillgång till.
Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.
Dina uppgifter sparas inte längre än nödvändigt.
Varje enskild person kan när som helst be oss att ta bort dennes personuppgifter ur vårt system, genom att kontakta oss

Cookie-filer

Vi använder oss av cookies för att hjälpa till att göra din upplevelse på vår webbplats trevligare och i samband med användandet av hemsidan samtycker du därmed också till användandet av cookies och att uppgifter om ditt besök på vår webbplats lagras och används för att göra din upplevelse bättre.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis information om avtal, fakturerade tjänster och kan därför inte begränsas eller raderas.

Vilka rättigheter du har över dina data

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som vi lagrar.
 • Du har rätt till att vända dig till oss och be om att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Detta gäller dock inte om det finns nationell lagstiftning som hindrar oss från att göra detta.
 • Du har rätt att begära att dina uppgifter begränsas till att användas till vissa avgränsade syften.
 • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som vi utför.
 • Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlat dina uppgifter på rätt sätt. Klagomål lämnas till www.datainspektionen.se
 • Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Personuppgiftsansvarig

Lagadals Gård

Södra Kattarp 338
312 93 Laholm
Lena & Sverker

+46 430-60016
info@lagadalsgard.se
 

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
+46 430-60016

+46 706 930 924
 +46 705 130 924

info@lagadalsgard.se